Cung cấp dịch vụ logistic chất lượng cao tại Việt Nam

Những người đưa ra đề xuất với khách hàng, những người phân loại và đóng gói các sản phẩm và gói hàng được ủy thác trong kho, những người nghĩ về hoạt động kho hiệu quả hơn và những người phát triển hệ thống. Tại mỗi nơi, hãy suy nghĩ, đánh giá và hành động theo quan điểm của khách hàng.

Tinh thần đồng đội là sức mạnh lớn nhất của chúng tôi. Nhằm giải quyết những vấn đề của khách hàng và mang đến những dịch vụ phù hợp hơn với thời đại. Honda Logicom sẽ làm việc cùng nhau để tạo ra dịch vụ hậu cần trong tương lai.

Kể từ khi thành lập vào năm 2009 tại Việt Nam, Honda Logicom Việt Nam liên doanh ở Tỉnh Bình Dương. Sau đó, ký hợp tác với Toyota Việt Nam và phát triển cho đến ngày nay. Mối quan hệ tin cậy bền vững mà chúng tôi đã xây dựng với công ty này trong hơn nửa thế kỷ là cơ sở để chúng tôi có thể mang đến sự an tâm, hài lòng và kết quả cho tất cả khách hàng của mình với tư cách là một chuyên gia hậu cần.

Năm 2014, Công ty có vốn 100% thuộc sở hữu của Honda Logicom. Một năm sau đó, trụ sở chính được chuyển đến Tỉnh Vĩnh Phúc.

Cho đến hiện tại, chúng tôi có 4 chi nhánh tại Việt Nam với rất nhiều khách hàng thân thiết.