Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam) Nhận Giải Thưởng PPO của TMV

Ảnh kỷ niệm chương

TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2024 – Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam) (HLV) đã vinh dự nhận được giải thưởng PPO từ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd. (TDEM). Đây là một sự công nhận quan trọng cho những nỗ lực và thành tựu vượt trội của HLV trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ logistics và quản lý chuỗi cung ứng, đặc biệt là chi nhánh HLV Southyard.

Giải thưởng “ AP PPO OPERATION EXCELLENCE AWARD” nhằm tôn vinh các đối tác và nhà cung cấp có thành tích xuất sắc trong công đoạn lắp đặt phụ kiện đối với dòng xe CBU trong toàn khu vực Châu Á. PPO không chỉ đánh giá năng lực cung cấp dịch vụ mà còn khuyến khích sự đổi mới, cải tiến liên tục và sự cống hiến cho chất lượng

Honda Logicom (Việt Nam) đã xuất sắc vượt qua các nhà cung cấp dịch vụ khác của TMV như KGL, SPCT, và nhiều đơn vị khác để đạt được giải thưởng danh giá này. Các tiêu chí khắt khe mà HLV đáp ứng bao gồm:

• Chất Lượng Dịch Vụ: HLV luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ logistics cao nhất, đáp ứng đúng hạn và chính xác các yêu cầu của TMV

• Đổi Mới và Cải Tiến: Công ty đã triển khai nhiều sáng kiến cải tiến quy trình và áp dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

• Quan Hệ Hợp Tác: HLV duy trì mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, minh bạch và tin cậy với TMV, góp phần vào sự phát triển bền vững của cả hai bên

Trong buổi lễ trao giải diễn ra vào ngày 22 tháng 3 năm 2024, ông KOJI SAKAI, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam), đã nhận kỉ niệm chương từ lãnh đạo Công ty TOYOTA Việt Nam chi nhánh miền Nam ông Trần Hòa Nhã. Ông KOJI SAKAI cũng đã trao quà cho các thành viên của HLV chi nhánh Southyard, đơn vị trực tiếp nhận giải thưởng, để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của họ.

Ông KOJI SAKAI, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Honda Logicom (Việt Nam) mặc áo xanh

Nhân viên chi nhánh Southyard nhận thưởng

Ông KOJI SAKAI chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được nhận giải thưởng PPO từ TMV và TDEM. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên HLV. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần vào sự thành công của TMV cũng như các đối tác khác."

Giải thưởng PPO không chỉ là sự công nhận về mặt thành tích mà còn là động lực thúc đẩy HLV tiếp tục nỗ lực và sáng tạo trong tương lai. Nó cũng khẳng định vị thế của HLV như một đối tác tin cậy và quan trọng của TMV, đồng thời nâng cao uy tín của công ty trong ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Honda Logicom (Việt Nam) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TMV vì sự công nhận quý giá này và hứa hẹn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đạt được những thành công mới trong tương lai.

Translate into English

Honda Logicom Vietnam Receives TMV's PPO Award

Ho Chi Minh City, March 22, 2024 – Honda Logicom Vietnam Co., Ltd. (HLV) has been honored to receive the PPO Award from Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing Co., Ltd. (TDEM). This recognition is significant for HLV's outstanding efforts and achievements in the field of logistics services and supply chain management, especially its Southyard branch.

The "AP PPO OPERATION EXCELLENCE AWARD" aims to honor outstanding partners and suppliers in the installation phase of accessories for CBU vehicles across the Asia region. PPO not only evaluates the capability of service provision but also encourages continuous innovation and dedication to quality

Honda Logicom Vietnam has excelled beyond other service providers of TMV such as KGL, SPCT, and many others to achieve this prestigious award. The stringent criteria that HLV has met include

• Service Quality: HLV always ensures the highest quality of logistics services, meeting TMV's requirements accurately and on time

• Innovation and Improvement: The company has implemented numerous initiatives to improve processes and apply new technologies to enhance operational efficiency.

• Cooperative Relationship: HLV maintains a close, transparent, and trustworthy cooperative relationship with TMV, contributing to the sustainable development of both parties.

During the award ceremony held on March 22, 2024, Mr. KOJI SAKAI, General Director of Honda Logicom Vietnam Co., Ltd., received the commemorative plaque from the leadership of Toyota Vietnam Company Limited's Southern Branch, Mr. Tran Hoa Nha. Mr. KOJI SAKAI also presented gifts to the members of the Southyard branch of HLV, the direct recipient of the award, to acknowledge and honor their contributions.

Mr. KOJI SAKAI shared, "We are very proud to receive the PPO Award from TMV and TDEM. This is a recognition of the relentless efforts of all HLV employees. We are committed to maintaining and improving service quality, contributing to the success of TMV and other partners.".

The PPO Award is not only a recognition of achievements but also a motivation to encourage HLV to continue efforts and innovation in the future. It also affirms HLV's position as a reliable and important partner of TMV, enhancing the company's reputation in the logistics and supply chain management industry.

Honda Logicom Vietnam extends sincere thanks to TMV for this valuable recognition and promises to continue close cooperation to achieve new successes in the future.